Mäkké zručnosti budú v ére AI ešte dôležitejšie

Publikovaný:
22. 9. 2023

Už dnes sa programátori bez empatie a dobrej komunikácie nezaobídu. Dôraz na ne kladú aj zamestnávatelia. Mäkké zručnosti sú pre nich často dôležitejšie ako tie technické. Čo musia vývojári zvládnuť a ako si môžu tieto schopnosti zlepšiť? Ako ovplyvní pracovný trh nástup technológií typu ChatGPT a nakoľko sa zmenia požiadavky firiem? Tieto aj mnohé ďalšie otázky sme položili Ivane Hradeckej, organizačnej psychologičke z bootcampu Green Fox Academy.

Mäkké zručnosti budú v ére AI ešte dôležitejšie

Čo presne sa skrýva pod pojmom mäkké zručnosti?

Ide o osobnostné rysy a schopnosti, ktoré pomáhajú človeku spolupracovať s ostatnými a prispievajú k dobrému výsledku. Práve preto hrajú takú veľkú úlohu pri výberových konaniach na IT pozície. Opakovane sa stretávame s tým, že naši najlepší absolventi pôvodom z technických odborov sa horšie dostávajú cez pohovory s HR manažérmi, ak sú slabší v mäkkých zručnostiach. Pre firmu je totiž oveľa jednoduchšie prehĺbiť technické znalosti nováčika, pokiaľ už má nejaké znalosti programovania, než ho naučiť spolupracovať s ostatnými a fungovať v tíme.

Aké mäkké zručnosti by mal mať programátor?

Najdôležitejšie je, aby si bol človek vedomý svojich silných a slabých stránok aj limitov. Mal by mať potuchy o tom, čo v ňom vyvoláva stres a frustráciu. Tieto pocity sú samozrejme v poriadku a každý ich prežívame, ale to, čo z nás potom robí dobrých tímových hráčov je schopnosť ich rozpoznať a na základe toho konať. Treba už len ich „príznaky“ a vďaka tomu predísť situácii, kedy človeka tieto emócie ovládnu.

Komunikačné schopnosti sú základom úspechu a bez nich z nikoho dobrý programátor nebude. Vývojári totiž často spolupracujú s rôznymi ľuďmi. Kvôli odlišným povahám a spôsobu myslenia môže dochádzať k drobným či väčším stretom a nedorozumeniam. Aby človek takúto situáciu zvládol, je nutné, aby dokázal správne asertívne komunikovať. Pri práci v tíme je dôležitá aj spätná väzba - jej dávanie a prijímanie. Skrátka, je potrebné vedieť riešiť problém neemotívnym spôsobom a používať vyjadrenia, ktoré sú pozitívne a prípadne vedú k deeskalácii situácie. Ideálne potom, hlavne pri spätnej väzbe, obsiahnuť aj priestor na rast a z dlhodobého hľadiska požadovaný výsledok.

Zásadnou vlastnosťou je potom empatia, teda schopnosť vcítiť sa do druhého. Práve empatia úzko súvisí s komunikačnými schopnosťami. Ak človek cíti, že ho niekto počúva, ľahšie vyjadrí svoje názory a podelí sa s ostatnými o svoje myšlienky. Na tom je založený brainstorming, ktorého cieľom je generovať nové nápady a vzájomne sa inšpirovať. Empatia sa však uplatní aj pri konzultáciách, kedy musí programátor riešiť problém s niekým, koho technické zručnosti sú na nižšej úrovni ako jeho vlastné. V takom prípade je potrebné prejaviť trpezlivosť, snažiť sa porozumieť druhému, jeho potrebám a následne prísť s vhodným riešením.

Čítaj tiež: Zmena kariéry s Green Fox Academy bol risk, ktorý neľutujem

Medzi soft skills patria aj prezentačné zručnosti, ktoré HR manažéri preverujú už počas náboru, kde sa musia uchádzači „predať“. Vývojári však okrem svojich skúseností a osobnosti musia zvládnuť odprezentovať aj svoj návrh riešenia úlohy, ktorá im bola zadaná v rámci technického pohovoru. Tým to ale nekončí. Vo väčšine firiem totiž programátori pravidelne predstavujú svoju prácu. Niekde ide o týždenné zhrnutie, inde je interval dlhší. Najrôznejšie prezentácie sú tiež neoddeliteľnou súčasťou práce vývojárov.

Pokiaľ má programátor prácu s pružnou pracovnou dobou, prípadne pracuje z domu, musí si vedieť manažovať aj svoj vlastný čas. Môže si ho síce prispôsobiť podľa seba, ale úlohy musia mať splnené načas, čo si vyžaduje dobré plánovanie a sebadisciplínu.

Ďalšou veľmi užitočnou vlastnosťou je schopnosť vedieť sa prispôsobiť. Odbor IT sa neustále vyvíja a mení. Ajťáci sa teda často musia popasovať so situáciami, ktoré vyžadujú flexibilný prístup a adaptáciu na nové prostredie a technológie.

Mäkké zručnosti nie sú len o fungovaní v kolektíve. Ovplyvňujú aj to, ako človek dokáže komunikovať so zákazníkmi a svojim okolím. Preto na ich rozvoj kladieme v našom bootcampe veľký dôraz a preverujeme ich u záujemcov o štúdium už počas výberového konania.

Ako preverujete mäkké zručnosti počas výberového konania?

Hodnotenie týchto zručností je pomerne časovo aj psychicky náročné, ale snažíme sa, aby celý proces prebiehal hladko. Záujemcovia o kurz na začiatku vyplnia krátky hravý test a pri individuálnom pohovore si potom robíme ucelenejší obraz osobnosti uchádzača. Zaujíma nás napríklad prečo sa do kurzu hlásia a čo je ich motivácia, alebo aj to, ako vo svojom živote pristupujú k náročným situáciám. 

Kontext je v týchto prípadoch veľmi dôležitý a práve preto sa hodí mať na pohovore a pri interpretácii výsledkov testu psychológa. V rámci posledného kroku výberového konania, ktorým je simulácia, musia uchádzači vo dvojici s pomocou mentora vyriešiť určitú úlohu. Počas riešenia problému ich sledujeme a všímame si to, ako sa kandidáti správajú. Či sú otvorení nápadom druhého, ako spolu dvojica komunikuje a či sa vzájomne uchádzači podporujú aj keď majú odlišné technické znalosti.

‍Dajú sa mäkké zručnosti zlepšiť? Ako ich rozvíjate v rámci bootcampu?

Soft skills sa dajú zlepšiť. Niekedy to vyžaduje kratší a inokedy dlhší čas. Záleží vždy na type osobnosti a množstve priestoru, ktorý je na rozvoj potrebný. Každý môže byť v nejakej zručnosti viac na začiatku alebo už veľmi skúsený. Napríklad, ak je niekto perfekcionista, môže byť zmena zložitejšia a trvať dlhšie. 

Všeobecne pre všetky mäkké zručnosti platí, že najefektívnejšou cestou na ich zlepšenie sú najrôznejšie cvičenia a prax. V Green Fox Academy preto robíme tréningy v malých skupinkách, kde si naši študenti skúšajú najrôznejšie veci. V rámci školenia prezentačných zručností im dávame tipy a rady, ako dobre vystupovať. Študenti potom skúšajú prezentovať a my im dávame spätnú väzbu, na čom by mali zapracovať. 

Expert na umelú inteligenciu: AI už nie je budúcnosť, ale súčasnosť

V priebehu kurzu vidíme ich pokroky a mnohí prejdú naozaj veľký kus cesty. Avšak to nie je ani zďaleka jediná téma, ktorej sa v rámci školenia mäkkých zručností venujeme. K ďalším patrí time management, hospodárenie s energiou a ponúkame aj workshop zameraný na sebapoznanie. Jeho cieľom je, aby študenti spoznali svoju osobnosť a zistili, na aké stresory reagujú. Potom im pomáhame sa s nimi vysporiadať. Akonáhle toto študenti zvládnu, nasleduje školenie o technikách spätnej väzby, kde si vzájomne poskytnú spätnú väzbu týkajúcu sa projektu, na ktorom pracujú.

S čím študenti bojujú najviac?

Určite sú to prezentácie. Ide o základnú zručnosť, ale pre mnohých predstavuje stres. Študenti musia prezentovať v angličtine. Aj keď inak jazyk zvládajú, pri prezentovaní bývajú zväčša veľmi nervózni. Veľkú úlohu zohráva aj fakt, že mnohí študenti z kurzov Junior programátora sú introverti. Zameriavajú sa na riešenie problému a nie je im príjemné sa predávať pri pohovore. Snažíme sa ich presvedčiť, aby to vnímali ako príležitosť na rozvoj svojich schopností. Pokiaľ sa počas skupinového tréningu objaví nejaký hlbší problém či osobný blok, tak danému študentovi či študentke ponúkame individuálny koučing, pri ktorom sa pokúsime hľadať riešenie.

Nástup umelej inteligencie zásadne zmení prácu programátorov. Aké nároky potom na nich budú kladené?

Už teraz mnoho odborníkov tvrdí, že „tvrdú časť“ programovania by mohol v dohľadnej dobe prevziať ChatGPT. Lenže ten nikdy nedokáže nahradiť ľudskú stránku. Preto firmy hľadajú programátorov, ktorí sú nielen technicky zdatní, ale tiež dokážu spolupracovať, sú otvorení, empatickí, neboja sa prevziať zodpovednosť a zvládnu vykomunikovať aj ťažké zadanie. To je niečo, čo AI nedokáže. 

Empatiu totiž potrebujete už v tom, aby ste ChatGPT položili správnu otázku. Na internete koluje vtip, ktorý hovorí o tom, že na to, aby AI úplne nahradila programátora, bude musieť klient presne vedieť, čo chce. Aj keď budeme môcť v budúcnosti zveriť umelej inteligencii oveľa viac úloh, tak programátori budú stále hrať vo vývoji softvéru kľúčovú úlohu. Len sa v ich prípade do popredia posunú mäkké zručnosti na úkor tých technických.

Čítaj tiež na našom blogu: 

Radek Domín z Liftaga: Bootcampy sú skvelým začiatkom pre juniorov

4,5 mesiaca v bootcampe mu otvorilo dvere do sveta IT. Dnes pracuje pre Sygic

Užitočné tipy, ako si zvoliť správny kurz programovania

Staň sa aj ty programátorom/kou!

Spoznaj naše kurzy junior programátora

Chcem vedieť viac

Čítal by si ďalej?