Tí, ktorí sa už vydali na cestu veľkého dobrodružstva
Spoznajte našich súčasných a postgraduálnych študentov

MÁŠ ZELENÚ PRE KARIÉRU V IT

Konečný termín prihlásenia s Early bird cenou: 30. júna

Prihlásiť sa