Máš otázku ohľadne kurzu na junior programátora?
Tu si môžeš prečítať všetky najdôležitejšie informácie.

FAQ

Ako viem, že sa môžem dostať z nuly za pár mesiacov na úroveň junior programátora?

Náš prijímací proces je štruktúrovaný práve tak, aby sme na to hneď prišli. Okrem motivácie potrebuješ dobré logické myslenie a zručnosť na rýchle riešenie problémov a rozpoznávanie vzorov. Toto sa meria hravým testom pri príjmačkách, pri ktorých sa vyžaduje dosiahnutie určitého skóre, aby bolo možné posúdiť, že kandidát bude schopný zvládnuť kurz vo zvýšenom tempe za niekoľko mesiacov.

Čo zahŕňa možnosť dodatočného financovania na základe príjmu?

Naši študenti, ktorí si zvolia túto formu platby, zaplatia pred školením zálohu iba 800 € + DPH. Zostávajúca suma by sa mala vyplatiť až po ukončení kurzu a po úspešnom začatí práce: minimálne 20% čistého mesačného príjmu dovtedy, kým suma za školenie nebude uhradená.

Existuje niečo, čo by mohlo byť výhodou v prijímacom procese?

Áno. Ak vieš, do čoho ideš, to znamená, že si už vyskúšal/a programovanie akýmkoľvek spôsobom (online kurz, Green Fox Coding Camp) alebo ak už máš titul v akejkoľvek oblasti.

Prečo je pre absolvovanie kurzu potrebná znalosť anglického jazyka?

Prevažná väčšina našich návodov a akákoľvek pomoc online sú v angličtine. Okrem toho naši študenti mentorom prezentujú v angličtine. Mimochodom, celé  programovanie je založené na anglickom jazyku.

Čo sa stane, keď sa počas kurzu ukáže, že programovanie/kurz nie je pre mňa to pravé?

Hoci žiadateľov testujeme počas výberu v piatich krokoch, môže sa stať, že niekomu sa nepáči systém kurzu alebo programovanie. Z tohto dôvodu sú naše kurzy kryté vzájomnou 14-dňovou skúšobnou lehotou a existuje záruka vrátenia peňazí. To znamená, že počas prvých 14 dní kurzu môžeš aj ty alebo aj my rozhodnúť, že ďalej pokračovať nebudeme.

Je možné sa prihlásiť na neskorší kurz?

Primárne sa prihlasuješ vždy na daný ďalší začínajúci kurz, ale v odôvodnených prípadoch môžeme urobiť výnimky.

Je možné sa otestovať pred prijímacou skúškou?

Bohužiaľ to není možné, pretože kompletný proces prijímania vyžaduje značnú investíciu a energiu tak zo strany žiadateľa, ako aj od nás.

Existuje veková hranica?

Nie, ale budeme s tebou úprimní: náš najstarší študent mal doposiaľ 48 rokov a bolo pre neho trochu ťažšie dokázať oproti mladším rovesníkom, že bude zvládať pozíciu junior programátora. Mimochodom, naša skúsenosť je taká, že všetko záleží na postoji, že kto a ako sa vyrovná so začatím novej kariéry a zmenou zamestnania v inom odboru.

Kedy sa dozviem, že ma prijali? Kedy môžem vycúvať z celého kurzu?

Medzi oznámením výsledkov prijímacieho procesu a začiatkom kurzu uplynie vždy viac ako 30 dní, aby si mal/a čas na výpoveď až po oznámení výsledkov prijímačiek ak ešte pracuješ. Prijímací proces trvá cca. 2 týždne a výsledky sa dozvieš už za niekoľko dní po každom kroku.

Ak som neuspel/a v prijímacom procesu, môžem to skúsiť znova?

Áno, ale medzi dvoma prihláškami budeš musieť počkať aspoň pol roka. To je množstvo času, ktoré je potrebné na opätovnú prípravu.

Ako často sa začínajú nové kurzy?

Podľa záujmu, každých pár mesiacov.

Budú kurzy aj mimo Budapešti?

Naše online školenia sú k dispozícii odkiaľkoľvek, z vidieku i zo zahraničia, a teraz už aj zo Slovenska. Je možné zúčastniť sa našich on-campus kurzov v Budapešti a Prahe.

Môžem urobiť kurz vedľa práce alebo popri škole?

Náš kurz na plný úväzok bohužiaľ vyžaduje viac času, pretože dosiahnuť junior úroveň len za 18 týždňov si vyžaduje veľmi intenzívne učenie a sústredenie sa. Preto sme naše kurzy navrhli tak, aby naši študenti boli s nami od 9:00 do 18:00 a potom sa pripravovali aj doma. To všetko by bolo popri práci a inej škole fyzicky aj psychicky nerealizovateľné. Ak sa chceš naučiť programovať vedľa práce, odporúčame naše online školenie na čiastočný/skrátený úväzok.

Koľko dní môžeš vynechať z kurzu?

Počas školiaceho obdobia má študent bez udania dôvodu právo chýbať 2 dni, a študent, ktorý vychováva dieťa mladšie ako 3 roky  ďalších 5 dní. S lekárskym potvrdením sú dovolené ďalšie 3 dni. Samozrejme, v prípade náhlych zdravotných problémov pokúsime spoločne nájsť riešenie situácie.

Aký druh notebooku je potrebný na absolvovanie kurzu?

Na školení pracuje každý so svojím vlastným notebookom.
Preferujeme počítač aspoň s dvojjadrovým procesorom a s 8 GB pamäťou. Operačný systém musí byť 64-bitový, a môže byť Microsoft Windows, Linux alebo Mac OS. Dôležité je tiež vedieť, že každá špecializácia môže mať odporúčanú platformu, takže k modulu .net a k modulom C ++ a Dev Boards je nevyhnutný Microsoft Windows.

Je možné absolvovať kurz v dištančnom vzdelávaní?

Naše online kurzy fungujú ako dištančné vzdelávanie a môžeš ich robiť z domu. V prípade našich on-campus školení sa však predpokladá osobná prítomnosť.
Školenie má formu mentorského systému. V praxi to znamená, že iba 10% hodín tvoria klasické prednášky, pričom individuálna a skupinová práca je podporovaná mentormi.

Aké náročné je školenie?

Náš kurz na plný úväzok trvá každý pracovný deň od 9:00 do 18:00, po ktorom nasleduje individuálna príprava a tréning. Musíš počítať s časom asi 50 - 60 hodín týždenne. Náš online kurz na skrátený úväzok trvá 20 hodín týždenne, 3 - 3 hodiny po dvoch večeroch v týždni a celý víkendový deň doplnený individuálnou prípravou a praxou.

Prečo trvá presne 4,5 mesiacov kurz na plný uväzok?

Na jednej strane je to najkratší čas potrebný na dosiahnutie úrovni, s ktorou sa môžeš zamestnať, a na druhej strane nie je vedľajšou záležitosťou stráviť čo najkratší čas bez príjmu.

Aký je rozdiel medzi vysokoškolským titulom a Green Fox?

Najväčší rozdiel spočíva v metodológii: s podporou mentora sa osnovy naučíš prostredníctvom úloh a potrebnú teóriu poväčšine doma predtým večer prostredníctvom inštruktážnych videí. Mimochodom, na našom kurzu rovnako dlhý čas budeš tráviť praxou ako na akademickej pôde.

Aký je priemerný vek študentov?

Asi 30 rokov.

Prestal niekto chodiť na kurz?

Naším cieľom je  prijať na naše kurzy v rámci nášho päťstupňového systému výberu iba kandidátov, o ktorých si myslíme, že to zvládnu sami - je však bežné, že niekto z kurzu vypadne z osobných dôvodov alebo je nútený ukončiť kurz kvôli výkonu na skúške.

Akí sú študenti, z akých oblastí prichádzajú?

Študenti prichádzajú z čo najrozmanitejších oblastí: humanitné vedy, právo, šport, hudba, inžinierstvo... Na našom blogu si môžeš tiež prečítať príbehy niekoľkých našich študentov!

Aká veľká je pravdepodobnosť zamestnania sa na konci programu?

Podľa výskumov na trhu práce chýba cca. 10 000 programátorov na Slovensku. Tvoje šance sú teda dobré. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 94% našich úspešných absolventov našlo uplatnenie v tejto oblasti. Je dobré vedieť, že hľadanie práce môže trvať niekoľko mesiacov, a preto aktualizujeme rátu zamestnania okolo 6 mesiacov po ukončení každého kurzu. Naši najlepší študenti môžu získať okamžitú pracovnú príležitosť :)

Na zamestnanie v tejto profesii nie je potrebný žiadny papier?

Podľa našich skúseností vôbec nepotrebuješ papier/diplom, dôležité je, čo vieš a ako si otvorený/a nepretržitému vzdelávaniu a pokroku.

Existuje nejaká záruka umiestnenia?

Áno. Ak nenájdeš nové zamestnanie do šiestich mesiacov po ukončení kurzu v súlade s podmienkami uvedenými v tvojej študentskej zmluve, 100% z poplatku ti za školenie  vrátime.

ZELENÁ PRE VŠETKÝCH S MOTIVÁCIOU

Konečný termín prihlásenia: 25. apríla 2021

Prihlásiť sa