Máš otázky ohľadne kurzov Junior programátora?
Tu si môžeš prečítať všetky najdôležitejšie informácie.

FAQ

Nahradí umelá inteligencia (AI) moju prácu junior programátora/ky?

Vo všeobecnosti môže byť AI pre programátorov cenným nástrojom na zvýšenie efektivity ich práce, ale ich prácu úplne nahradiť nedokáže. Umelá inteligencia môže automatizovať určité úlohy a generovať návrhy kódu, ale nedokáže napodobniť jedinečné odborné znalosti, kreativitu a kritické myslenie programátorov, ktorými skúsení programátori disponujú. Programátori zohrávajú dôležitú úlohu pri interpretácii potrieb zákazníka, riešení problémov, rozhodovaní a tiež pri navrhovaní a testovaní spoľahlivého softvéru. To im umožňuje, aby ich práca zostala nevyhnutnou pre úspešný vývoj softvéru a s implementáciou nástrojov umelej inteligencie môžu vytvárať inovatívnejšie softvérové systémy a posilniť svoju úlohu aj v tomto odvetví.

Ako viem, že sa môžem dostať z nuly za pár mesiacov na úroveň junior programátora/ky?

Náš prijímací proces je štruktúrovaný práve tak, aby sme na to hneď prišli. Okrem motivácie potrebuješ dobré logické myslenie a zručnosť na rýchle riešenie problémov a rozpoznávanie vzorov. Toto sa meria hravým testom pri výberovovom konaní, pri ktorých sa vyžaduje dosiahnutie určitého skóre, aby bolo možné posúdiť, že kandidát bude schopný zvládnuť kurz vo zvýšenom tempe za niekoľko mesiacov.

Existuje niečo, čo by mohlo byť výhodou v prijímacom procese?

Áno. Ak vieš, do čoho ideš, to znamená, že si už vyskúšal/a programovanie akýmkoľvek spôsobom (online kurz, workshopy programovania od Green Fox Academy) alebo ak už máš titul v akejkoľvek oblasti.

Prečo je pre absolvovanie kurzu potrebná znalosť anglického jazyka?

Prevažná väčšina našich návodov a akákoľvek pomoc online sú v angličtine. Okrem toho naši študenti mentorom prezentujú v angličtine. Mimochodom, celé  programovanie je založené na anglickom jazyku.

Čo sa stane, keď sa počas kurzu ukáže, že programovanie/kurz nie je pre mňa to pravé?

Hoci žiadateľov testujeme počas výberu v štyroch krokoch, môže sa stať, že niekomu sa nepáči systém kurzu alebo programovanie. Z tohto dôvodu sú naše kurzy kryté vzájomnou 21-dňovou skúšobnou lehotou (28 dní v prípade Večerného/víkendového kurzu). To znamená, že môžeš aj ty alebo aj my rozhodnúť, že ďalej pokračovať nebudeme. Avšak z vrátenej sumy ti odrátame náklady spojené so zaradením do kurzu. Administratívny poplatok je 400 €.

Je možné sa prihlásiť na neskorší kurz?

Primárne sa prihlasuješ vždy na daný ďalší začínajúci kurz, ale v odôvodnených prípadoch môžeme urobiť výnimky.

Je možné otestovať sa pred prijímacou skúškou?

Bohužiaľ, to nie je možné, pretože kompletný proces prijímania vyžaduje značnú investíciu a energiu tak zo strany žiadateľa, ako aj od nás.

Existuje veková hranica?

Nie, neexistuje, ale budeme úprimní. Náš najstarší študent mal 48 rokov a v niektorých prípadoch bolo pre neho náročné dokázať oproti mladším rovesníkom, že zvládne pozíciu junior programátora. Mimochodom, naša skúsenosť je taká, že všetko záleží na postoji, že kto a ako sa vyrovná so začatím novej kariéry a zmenou zamestnania v inom odbore.

Kedy sa dozviem, že ste ma prijali? Dokedy si môžem rozmyslieť, že do kurzu nenastúpim? 

Medzi oznámením výsledkov prijímacieho procesu a začiatkom kurzu uplynie vždy viac ako 30 dní. Práve v tomto období máš čas poďať výpoveď z práce v prípade, ak ešte pracuješ. Prijímací proces trvá cca. 2 týždne a výsledky sa dozvieš už za niekoľko dní po každom kroku.

Ak som neuspel/a v prijímacom procese, môžem to skúsiť znova?

Áno, ale medzi dvoma prihláškami budeš musieť počkať aspoň pol roka. To je množstvo času, ktoré je potrebné na opätovnú prípravu.

Ako často sa začínajú nové kurzy?

Podľa záujmu, každých pár mesiacov.

Budú kurzy aj mimo Budapešti?

Naše online školenia sú k dispozícii odkiaľkoľvek, z vidieku i zo zahraničia, a teraz už aj zo Slovenska. Je možné zúčastniť sa našich on-campus kurzov v Budapešti a Prahe.

Môžem absolvovať kurz popri práci alebo škole?

Náš kurz na plný úväzok bohužiaľ vyžaduje viac času, pretože dosiahnuť junior úroveň len za 18 týždňov si vyžaduje veľmi intenzívne učenie a sústredenie sa. Preto sme naše kurzy navrhli tak, aby naši študenti boli s nami od 9:00 do 18:00 a potom sa pripravovali aj doma. To všetko by bolo popri práci a inej škole fyzicky aj psychicky náročné. Ak sa chceš naučiť programovať popri práci, odporúčame náš Večerný/víkendový kurz.

Koľko dní môžeš vynechať z kurzu?

Počas školiaceho obdobia má študent bez udania dôvodu právo chýbať 2 dni. Študent, ktorý vychováva dieťa mladšie ako 3 roky, má ďalších 5 dní. S lekárskym potvrdením sú dovolené ďalšie 3 dni. Samozrejme, v prípade náhlych zdravotných problémov sa pokúsime nájsť spoločné riešenie danej situácie.

Aký druh notebooku je potrebný na absolvovanie kurzu?

Na školení pracuje každý so svojím vlastným notebookom. Skvelé bude, ak tvoj počítač bude mať dvojjadrový procesor a 8 GB pamäte, odporúča sa však 16 GB. Operačný systém musí byť 64-bitový a môže byť Microsoft Windows, Linux alebo Mac OS. Dôležité je tiež vedieť, že každá špecializácia môže mať odporúčanú platformu, takže k modulu .net a k modulom C ++ a Dev Boards je nevyhnutný Microsoft Windows.

Je možné absolvovať kurz v dištančnom vzdelávaní?

Naše online kurzy fungujú ako dištančné vzdelávanie a môžeš ich absolvovať z domu. V prípade našich on-campus školení sa však predpokladá osobná prítomnosť.
Školenie má formu mentorského systému. V praxi to znamená, že iba 10% hodín tvoria klasické prednášky, pričom individuálna a skupinová práca je podporovaná mentormi.

Aké náročné je školenie?

Náš kurz na plný úväzok trvá každý pracovný deň od 9:00 do 18:00, po ktorom nasleduje individuálna príprava a tréning. Musíš počítať s časom asi 50 - 60 hodín týždenne. Náš online Večerný/víkendový kurz trvá 20 hodín týždenne, 3 - 3 hodiny po dvoch večeroch v týždni a celý víkendový deň doplnený individuálnou prípravou a praxou.

Prečo Super intenzívny kurz trvá presne 4,5 mesiaca?

Je to najkratší čas potrebný na dosiahnutie úrovne, s ktorou sa môžeš zamestnať.

Aký je rozdiel medzi vysokoškolským titulom a Green Fox?

Najväčší rozdiel spočíva v metodológii: s podporou mentora sa osnovy naučíš prostredníctvom úloh a potrebnú teóriu zväčša doma prostredníctvom inštruktážnych videí. Mimochodom, na našom kurze sa praxi budeš venovať rovnako ako na akademickej pôde.

Aký je priemerný vek študentov?

Asi 30 rokov.

Prestal niekto chodiť na kurz?

Naším cieľom je prijať v rámci nášho 4-stupňovému systému výberu iba kandidátov, o ktorých si myslíme, že to zvládnu sami - je však bežné, že niekto z kurzu vypadne z osobných dôvodov alebo je nútený ukončiť kurz kvôli jeho nevydarenému výkonu na skúške.

Akí sú študenti, z akých oblastí prichádzajú?

Študenti prichádzajú z rôznych oblastí: humanitné vedy, právo, šport, hudba, inžinierstvo. Na našom blogu si môžeš tiež prečítať príbehy niekoľkých našich študentov!

Aká veľká je pravdepodobnosť zamestnania sa na konci programu?

Podľa výskumov na trhu práce chýba na Slovensku cca. 10 000 programátorov. Tvoje šance sú teda dobré. Svedčí o tom aj skutočnosť, že 90% našich úspešných absolventov našlo uplatnenie v tejto oblasti. Je dobré vedieť, že hľadanie práce môže trvať niekoľko mesiacov. Práve preto je doba od skončenia kurzu po získanie zamestnania približne 6 mesiacov, ale väčšinou je to vždy menej. Naši najlepší študenti môžu získať okamžitú pracovnú príležitosť :)

Na zamestnanie v tejto profesii nie je potrebný žiadny papier?

Podľa našich skúseností vôbec nepotrebuješ papier/diplom, dôležité je to, čo vieš a ako si otvorený/a nepretržitému vzdelávaniu a pokroku.

Existuje nejaká záruka umiestnenia?

Áno. Ak nenájdeš nové zamestnanie do šiestich mesiacov po ukončení kurzu v súlade s podmienkami uvedenými v tvojej študentskej zmluve, vrátime ti 100% školného.

Máš zelenú pre kariéru v IT

Prihlásiť sa