Kariérny kompas

Zoznám sa s kariérnymi cestami absolventov kurzov od Green Fox Academy, ktorými sa môžeš vydať aj ty
KVÍZ

Back-end vývojár

michail back-end vyvojar

Čomu sa venuje back-end vývojár?

V prípade back-endu ide o vývoj kódu na strane servera (tzv. všetko, čo sa deje na strane servera): správa databáz, príjem internetovej komunikácie atď. Je to časť vývoja webovej stránky, kde sa spracúvajú dáta, tj. časť, ktorú nie je vidieť na obrazovke, ale beží na pozadí. Nejaká forma back-endu existuje takmer všade - vo webovej či mobilnej aplikácii. Ale nájdu sa aj výnimky. K nim patrí napríklad kalkulačka v mobile alebo hra, ktorú hrá používateľ sám.

V čom je to výzva?

Back-end slúži mnohým používateľom, takže je nutné mať dobré zabezpečenie správ a zálohovanie dát.

Je presne pre teba, ak...

Nepotrebuješ vykonávať prácu, ktorej výsledky sú viditeľné na obrazovke používateľa ihneď a máš rád abstraktné úlohy.

Príklad z praxe

Vďaka back-endu si schopný/á zaregistrovať sa na sociálnu sieť, prihlásiť sa, vyhľadávať v zozname priateľov, prezerať si ich fotografie a chatovať s nimi. Stojí na pozadí akejkoľvek interakcie, ktorá sa objaví niekomu inému na obrazovke alebo ju urobí niekto iný, a ty ju chceš vidieť alebo k nej pristupovať na inom počítači.

Vedel/a si, že?

V tejto oblasti si uplatníš dobré logické a algoritmické myslenie. 

Aj keď sa často hovorí, že práve back-end developeri sú šikovnejší ako iní programátori, nie je to pravda.

DevOps vývojárka

Čomu sa venuje DevOps vývojár/ka?

V oblasti webových aplikácií sa zameriava na prevádzku serverov, ktorých aplikácie využívajú pomerne veľa. Preto je potrebné vytvoriť programy, ktoré všetko zautomatizujú. Vďaka tomu sa budú rýchlejšie spúšťať a dáta sa budú ľahšie prenášať a monitorovať.

V čom je to výzva?

Ako DevOps špecialista/ka musíš vedieť, ako celý systém funguje. Teda na akom hardvéri kód beží, aké sú výhody či nevýhody daného vybavenia aj to, ako sú jednotlivé softvérové moduly prepojené. Pokiaľ niekde niečo nebude fungovať, budeš to ty, kto bude problém riešiť.

Je presne pre teba, ak...

Ak robíš rád/a veci inak! Ak nie si huslista, ale chceš ako dirigent riadiť celý orchester, je DevOps presne pre teba. Nie je pravda, že by bol menej kreatívny. Je dokonca zložitejší a abstraktnejší ako Back-end. Akl si trochu geek, tak v tomto prípade to rozhodne nie je na škodu.

Príklad z praxe

Keď na svojej obľúbenej stránke na sociálnych sieťach uvidíš, že bola aktivovaná nová verzia, vyzerá trochu inak alebo funguje inak, môžeš si byť istý, že sa na tvoju obrazovku dostala prostredníctvom procesov DevOps.

Vedel/a si, že?

DevOps špecialisti nie sú len dirigenti, ale fungujú aj ako strážci? Sú to oni, kto zvyčajne ako prví odhalia útoky hackerov.

Full-stack vývojár

Richard full-stack vyvojar


Čomu sa venuje full-stack vývojár/ka?

Full-stack je mix back-endu a front-endu. Obvykle sa mu venuje programátor, ktorý v hĺbke duše preferuje jednu oblasť, ale vďaka svojim znalostiam si poradí s oboma. A tiež vie, čo obidva „endy” vyžadujú. V projektových tímoch takýto človek často robí prostredníka medzi back-endistami a front-endistami. 

V čom je to výzva?

Musíš mať prehľad v obidvoch oblastiach (back-end a  front-end) a je potrebné poznať celý proces vývoja. 


Je presne pre teba, ak...

Ak ťa zaujímajú obidve oblasti a nechceš sa zamerať iba na jednu. A tiež v prípade, ak chceš riešiť komplexné procesy a vidieť do celej webovej aplikácie a nie iba do určitej technickej oblasti.

Príklad z praxe

Full-stack je typický skôr pre malé firmy s malým počtom vývojárov. Zároveň je toto zameranie skvelé, ak chceš pracovať na tvorbe malých webov ako freelancer. V prípade väčších projektov počítaj s pozíciou spojky, kde uplatníš svoje full-stack znalosti.

Vedel/a si, že?

Táto oblasti i pomenovanie je v poslednej dobe veľmi populárne.

Aj keď sa staneš full-stack developerom, vždy sa ti bude jeden z „endov” páčiť viac.

Trendom súčasnosti je posun back-endu a front-endu smerom k full-stacku.

Dátový inžinier/ka

Barnabáš, dátový inžinier

Čomu sa venuje?

Programátor/ka s touto špecializáciou sa zameriava na dáta. Číta ich, presúva a spracováva. Vyťahuje ich z databázy a dáva im jednoducho spracovateľnú a pochopiteľnú podobu. Má v malíčku nástroje pre Big Data a vizualizáciu dát.

V čom je to výzva?

Budeš sa musieť naučiť pracovať s rôznymi typmi databáz a využívať pri tom najrôznejšie metódy pre získavanie dát. Vďaka nim zo systému získaš informácie, ktoré môžu byť následne využité na analýzy.

Je presne pre teba, ak…

Ak máš slabosť pre dáta a fascinujú ťa tabuľky v Exceli alebo databáza v Accese. Táto špecializácia je však vhodná aj pre priaznivcov automatizácií.

Príklad z praxe

Veľká maloobchodná spoločnosť prevádzkuje štyri internetové e-shopy s rôznym tovarom. Jeden sa špecializuje na predaj kníh, druhý na elektroniku, tretí na čaje a posledný na kuchynské potreby. Vedenie firmy sa rozhodne, že chce vytvárať výkazy, ktoré budú obsahovať údaje zo všetkých ich databáz a fakturačného systému. Úlohou dátového inžiniera je zautomatizovať zber týchto dát.

Vedel/a si, že?

      Boom internetu so sebou nesie obrovské množstvo dát a firmy, ktoré s nimi vedia dobre pracovať, získavajú obrovský náskok pred konkurenciou. Sú to práve dátoví inžinieri spolu s dátovými vedcami a analytikmi, ktorí tieto dáta dokážu premeniť na zisk. To je dôvod, prečo dopyt na trhu po nich neustále rastie.

Práve dátoví inžinieri sú na začiatku celého procesu. To oni pripravujú a automatizujú dáta, ktoré následne vedci a analytici spracujú.

Front-end

A DevOps-os az, aki a webes alkalmazások szervereivel dolgozik, hogy azok megfelelően szolgálják ki a felhasználókat.

ServiceNow/Salesforce vývojárka

jirina servicenow vyvojarka

Čomu sa venuje ServiceNow/Salesforce vývojár/ka?

Táto oblasť vývoja softvéru je o rozširovaní platformy (napr. ServiceNow alebo Salesforce) pomocou vlastných produktov, vrátane integrácie platformy s existujúcimi procesmi a systémami. 

V čom je to výzva?

Potrebuješ poznať komplexný systém. Budeš komunikovať s klientmi, kde sa zídu aj mäkké zručnosti. Tie sú dôležité pre každého softvérového vývojára, ale v tejto špecializácii sú kľúčové. Potrebné je efektívne a správne komunikovať s ostatnými ľuďmi, ktorí sú zapojení do daného projektu.

Je presne pre teba, ak…

Ak ťa bavia obchodné procesy firmy, napr. IT, HR, financie, logistika atď. Ak ťa zaujíma „surový” kód, ale je pre teba tiež dôležité vidieť a rozumieť obchodným procesom firmy, potom je táto oblasť pre teba tou pravou.

Príklad z praxe

HR proces väčšej firmy sa skladá z viacerých krokov - náboru, výberu, školenia atď. Čo sa často rieši v Exceli a ide o veľmi zdĺhavý proces. Vývojár platformy ServiceNow obvykle pracuje na takých projektoch, kde je potrebné individuálne rozšíriť možnosti platformy a integrovať ich do existujúcich systémov spoločnosti.

Vedel/a si, že?

Táto oblasť sa v posledných rokoch rozvíja najdynamickejšie, pričom všetky prognózy odvetvia ukazujú, že tento smer bude určovať vývoj softvérov v nasledujúcom období.

Still can't decide which path to choose?

Download our Career Compass that can provide you with the most important information about the career paths available to you after finishing our Junior Developer Course at any time!

CRM špecialista/ka (no-code)

Amanda, Salesforce konzultantka

Čomu sa venuje? 

CRM špecialista/ka je zodpovedný za „udržiavanie softvéru Salesforce pri živote". Podľa prianí zákazníkov a používateľov implementuje rôzne nastavenia a pridáva automatizácie bez toho, aby musel programovať.

V čom je to výzva?

Budeš sa musieť naučiť, ako systém a softvér Salesforce funguje. Základom je spolupráca s ostatnými členmi tímu - vývojári, administrátori a konzultanti. Spoločne budeš riešiť zložitejšie úlohy. Ak chceš byť úspešný, alfou a omegou je dobrá komunikácia.

Je presne pre teba, ak...

Ak sa chceš presadiť v IT, ale programovanie ti nie je až tak blízke.

Príklad z praxe

Osoby uložené v systéme (databáze) majú dostávať blahoželanie k narodeninám a sviatkom. Práve administrátor Salesforce pomocou pridania automatizácie zaistí, aby e-maily odchádzali a príjemcovia dostali blahoželanie v ich deň „D".

Alebo bola vydaná nová verzia systému Salesforce s množstvom zmien, ktoré sa týkajú konkrétnej firmy. Úlohou administrátora je, aby mal na starosti zavádzanie zmien. Musí sa dohodnúť so správnymi osobami vo firme, zmeny otestovať a postupne implementovať novú verziu systému.

Vedel/a si, že?


Vďaka postupujúcej automatizácii vzniká v IT stále viac pracovných miest, ktoré nevyžadujú znalosti programovania.

Zisti, aká technológia je pre teba ideálna

Loading...