Anita Fachs z Green Fox Academy: Digitálna gramotnosť bude na trhu práce rozhodnujúcim faktorom

Publikovaný:
14. 11. 2022

Ukázalo sa, že digitálna gramotnosť bude rozhodujúcim faktorom na pracovnom trhu. Už to nie je len „pekné plus“, ale skôr niečo, čo by mal mať v profile každý zamestnanec. O tom, ako vyzerajú naše súčasné kurzy a nábor do sveta IT, rozprávala v rozhovore pre #ConfareBlog Anita Fachs z Green Fox Academy. Okrem toho, že pomáhame tým, ktorí chcú zmeniť kariéru a stať sa junior programátormi/kami, poskytuje bootcamp firmám programy na zlepšenie digitálnych zručností ich súčasným a budúcim zamestnancom. Rovnako Green Fox Academy myslí v rámci vzdelávania aj na ženy. A Confare Female IT-Mentoring podporuje ženy v IT vo Viedni, Frankfurte a Zürichu.

Anita Fachs z Green Fox Academy: Digitálna gramotnosť bude na trhu práce rozhodnujúcim faktorom

Akú úlohu hrá kódovanie v podnikaní a v spoločnosti?

Projekty týkajúce sa vývoja softvéru, automatizácie a digitalizácie prispievajú k zmenám aj na trhu práce. Technológia ovplyvňuje každé oddelenie v spoločnosti, od HR po marketing, od služieb zákazníkom až po financie. Aby si pracovná sila zachovala svoju zamestnateľnosť, musí získať digitálne zručnosti bez ohľadu na to, v ktorom sektore pracuje.

Zatiaľ čo poskytovatelia IT služieb plnia vedúcu úlohu pri transformácii procesov veľkých korporácií, digitálna transformácia sa stáva stredobodom záujmu napríklad aj firiem v priemysle. Tieto zmeny zvyšujú dopyt po zamestnancoch s digitálnou gramotnosťou a výhodu majú aj tí, ktorí ovládajú programovanie. Úroveň týchto digitálnych zručností sa stáva veľkým problémom, najmä medzi predtým nedostatočne zastúpenými skupinami, ako sú ženy či zdravotne znevýhodnení ľudia.

Okrem toho prichádza do úvahy aj to, ako firmy dokážu digitálne vzdelávať svojich už existujúcich zamestnancov. Títo ľudia majú predošlé skúsenosti s obchodnými procesmi danej firmy, a ak doplníme ich znalosti o programovanie, môže to výrazne zvýšiť úspešnosť projektov digitalizácie.

Čo je cieľom Green Foxu?

Našim cieľom je priviesť na pracovný trh ľudí pripravených nastúpiť do novej práce a poskytovať rekvalifikačné programy pre zvyšovanie kvalifikácie pre firmy, ktorých cieľom je zvýšiť digitálne znalosti ich súčasných a budúcich zamestnancov. Týmto spôsobom im môžeme pomôcť držať krok s najnovšími digitálnymi trendmi a prekonať prekážky, ktoré prináša digitálna transformácia.

Skúsenosti, ktoré mali naši zakladatelia s prácou v IT, ich inšpirovali k založeniu Green Fox Academy. Zatiaľ čo oni sami sa tešili zo skvelých pracovných podmienok a dobrej kvality života, videli okolo seba šikovných, motivovaných a vzdelaných ľudí, ktorí bojovali s problémom zarobiť si viac finančných prostriedkov pre lepší život.

Čoskoro si uvedomili, že s týmto problémom bojuje viacero ľudí a práve získanie digitálnych zručností by mohlo byť kľúčom k získaniu kariéry, ktorá bude perspektívna aj v budúcnosti. Mať kvalifikovaných zamestnancov a využívať príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia, môže byť pre spoločnosti kľúčové, aby zostali konkurencieschopné.

Ako spoločnosť zameraná na vplyv sa snažíme zvýšiť počet ženských tech talentov na trhoch strednej a východnej Európy. Tridsať percent našich doterajších absolventov sú ženy, pričom 95 percent z nich stále pracuje v IT a plánujú v tejto oblasti aj zostať. V budúcnosti nevylučujeme ani otvorenie bootcampu, ktorý bude prispôsobený ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Nábor a udržanie správnych zamestnancov bude obzvlášť dôležitou témou v nasledujúcich rokoch. Ako úspešne zvládate túto výzvu?

Vzdelávanie sa stalo kľúčovým pri nábore nových zamestnancov a udržiavaní tých súčasných. Podľa prieskumu uskutočneného v Maďarsku medzi technickými talentmi, zamestnanci očakávajú, že im zamestnávatelia poskytnú príležitosti na vzdelávanie a berú to do úvahy pri zmene pracoviska.

Vysoký dopyt je po mediorných a seniorných zamestnancoch, pričom je ich na trhu čoraz menej. Povýšenie existujúcich juniorných zamestnancov na mediornej úrovni preto môže byť pre zamestnávateľov konkurenčnou výhodou.

Treba však zvládnuť aj priebežné dopĺňanie juniorných vývojárov. Spoločnostiam poskytujeme služby interného mentoringu, napríklad firemný bootcamp šitý na mieru danej spoločnosti, čo môže byť napokon skvelou stratégiou pre napĺňanie juniorných pracovných pozícií. S našou partnerskou spoločnosťou Lufthansa Systems  už sedem rokov organizujeme špeciálny program na princípe bootcampu pre čerstvých absolventov univerzít. Lufthansa Systems týmto spôsobom zabezpečuje 80% svojej juniornej pracovnej sily.

Zdroj: Green Fox Academy

Nedávno sme realizovali niekoľko pilotných projektov s ďalšími partnerskými spoločnosťami, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalifikáciu súčasných zamestnancov. Napríklad sme úspešne uzavreli projekt, v ktorom bolo našou úlohou zvýšiť kvalifikáciu skupiny manuálnych testerov, aby sa z nich stali automatizovaní testeri.

Pri rekvalifikačných programoch zhodnotíme motiváciu a kompetencie skupiny zamestnancov a napokon môžeme s pomerne vysokou mierou istoty povedať, ktorí zamestnanci budú schopní stať sa softvérovými vývojármi. Na základe počtu vybraných ľudí a vedomostí, ktoré by mali získať, aby sa stali vývojármi pripravenými na prácu, pre nich vytvárame kurz na mieru.

Aká dôležitá je digitálna gramotnosť vo firme a v spoločnosti?

Úroveň digitálnej gramotnosti, ktorú spoločnosť má, bude podľa nášho názoru definovať konkurencieschopnosť trhu práce v priebehu 2 až 3 rokov, pričom vysokú úroveň digitálnej gramotnosti potrebujeme už v súčasnosti pre úspešnú realizáciu projektov automatizácie a digitalizácie.

Môžete byť hrdí na to, že máte vysoký počet absolventiek. Ako to robíte?

Krátka odpoveď je, že organizujeme aj kurzy prispôsobené ženám. Pričom musíme brať do úvahy všetky okolnosti a životné udalosti, ktoré môžu mať vplyv na to, koľko úsilia matka s malými deťmi môže kurzu venovať.

Každá trieda vo všetkých kurzoch má aj svojich psychológov, ktorí študentov podporujú osobnými koučovacími sedeniami. Okrem toho nám akcie venované ženským záujemkyniam o naše kurzy pomáhajú búrať stereotypy a obavy, ktoré sú vo vzťahu s IT a technologickou oblasťou typické medzi ženami.

O tieto programy je zo strany žien obrovský záujem. Naše podujatie Ladies’ Coding Night organizujeme niekoľkokrát do roka a vždy máme plno. Len tento rok bolo prijatých viac ako 4 000 prihlášok na náš základný kurz vytvorený špeciálne pre ženy, ktorý poskytuje možnosť vstúpiť na trh IT. Nedostatok odvahy a stereotypy často bránia ženám vstúpiť na tento trh, no my im v týchto programoch poskytujeme bezpečné prostredie na objavovanie IT sveta.

Aký je najlepší spôsob podpory žien pri kariére v IT? Čo vieme zlepšiť ako spoločnosť, či vo firmách alebo ako manažéri?

Spoločnosti aj manažéri, ktorí už pracujú v oblasti IT, potrebujú vyzdvihnúť a podporovať ženské vzory, zdieľať úspešné príbehy o zmenách kariéry v IT a ukázať mimoriadne širokú škálu dostupných profesií: toto je práca, ktorú musíme robiť všetci a zodpovednosť, ktorú zdieľame všetci. V spoločnosti musíme povzbudzovať mladé dievčatá, aby boli otvorené oblasti IT a ako rodičia musíme byť príkladom.

Low-code a no-code platformy si nachádzajú cestu do spoločností – kto sa ešte musí učiť programovať?

Aj keď veľké podniky využívajú tieto platformy, niektoré projekty si stále vyžadujú prispôsobenie, a tam už je potrebné programovanie. Algoritmické myslenie a schopnosť rozpoznávať vzory sú zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste sa stali napríklad plne funkčným vývojárom Salesforce alebo ServiceNow. Vidíme, že dopyt po týchto a ďalších špecifických juniorných pozíciách (napr. Data Engineer, DevOps) sa bude v regióne strednej a východnej Európy v najbližších rokoch ďalej zvyšovať.

Zdroj: Confare.at

Staň sa aj ty programátorom/kou!

Spoznaj naše kurzy junior programátora

Chcem vedieť viac

Čítal by si ďalej?